Rejestracja

 LOGISTYKA. Te dane nie będą publikowane. Tylko do wiadomości organizatorów.


Adres korespondencyjny:


 UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo do przydzielania pokoju, nie gwarantując jednocześnie zakwaterowania w pokoju jednoosobowym. W przypadku małżeństw oraz osób mogących zamieszkać razem w pokoju prosimy o zaznaczenie tego w uwagach.

FAKTURA. Wymagana w większości instytucji do zwrotu opłaty kongresowej.


Dane do faktury


 

POTWIERDZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych przez Towarzystwo Azji i Pacyfiku i jego partnerów w celach wyłącznie związanych z organizacją Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Moje dane osobowe, inne niż oznaczone w tym formularzu, jako przeznaczone do publikacji, nie będą w żadnym wypadku przekazywane osobom trzecim, sprzedawane ani publikowane. Zachowuję prawo do wglądu, poprawiania i kasowania moich danych w dowolnym momencie.

Zgłaszając się na Kongres, uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na stronie internetowej Kongresu, w mediach społecznościowych oraz materiałach związanych z Kongresem (w tym publikacjach).

Nasz Facebook Nasz Youtube