Image

 Program ramowy

28 marca 2024 roku

 • 12:30 - webinarium "Arab world - selected issues and different perspectives"

28 marca 2024 roku

21 maja 2024 roku

Dzień pierwszy

 • 10.30 – seminarium czasopisma "Polish Political Science Yearbook"

22 maja 2024 roku

Dzień drugi

 • 10:30 – seminarium czasopisma "Nowa Polityka Wschodnia"
 • 17:00 – prezentacja kultury przez Gościa Honorowego
 • 18:00 – bankiet dyplomatyczny

22 maja 2024 roku

22 maja 2024 roku

Dzień drugi

Wstępny Program DNIA KAZACHSTANU

organizowanego w ramach KONGRESU AZJATYCKIEGO

Toruń, 22.05.2024 r.
Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (ul. Gagarina 13a; 87-100 Toruń)
godz. 9.00-10.30 (s. IV)
Kazachstan – historia, społeczeństwo, gospodarka, przyroda
Przedstawiciel Ambasady Kazachstanu
Uzupełniająco: Адиль Жубикенов (doktorant Academia Copernicana)
(zaproszenie dla społeczności Uniwersytetu, głównie studentów)
godz. 10.45


Spotkanie ze studentami*: KAZACHSTAN: KRAJ, SPOŁECZEŃSTWO; GOSPODARKA
Jego Ekscelencja Кирабаев Алим Серикович Ambasador Republiki Kazachstanu w Polsce, przedstawiciel władz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
godz. 11.00-13.00 (nowa sala Rady Wydziału)

Konferencja pn. KAZACHSTAN JAKO MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ**
Program:
11.00-11.10 Rozpoczęcie i powitanie gości: Dziekan prof. Jerzy Boehlke, dr Adam Marszałek
11.10-11.25 Jego Ekscelencja Кирабаев Алим Серикович
Ambasador Republiki Kazachstanu w Polsce
11.25-11.40 Warunki formalno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Kazachstanie: Radca Ekonomiczny Ambasady Kazachstanu w Polsce
11.40-11.55 Mechanizmy wsparcia prowadzenia działalności gospodarczej przez polskie podmioty w Kazachstanie – PAIiH
11.55-12.10 Doświadczenia POLPHARMY w prowadzeniu działalności gospodarczej w Kazachstanie – przedstawiciele Polpharmy
12.10-12.30 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw w Kazachstanie – wyniki badania – zespół UMK
12.30-13.00 Dyskusja
13.30-14.00 Lunch

 

* Organizacja konferencji uwarunkowana decyzją Ambasady Kazachstanu i możliwością dostarczenia plansz, fotografii itd. do umieszczenia na tablicach, sztalugach.
**Uczestnicy konferencji – przedstawiciele: ambasad, polskich instytucji rządowych i samorządowych, biznesu, Polsko-Kazachstańskiej Izby Gospodarczej, regionalnych instytucji okołobiznesowych, środowiska naukowego.

23 maja 2024 roku

Dzień trzeci

 • 9:00 – rejestracja uczestników
 • 10:30 – rozpoczęcie Kongresu
 • 13:00 – obiad
 • 14:00-18:00 – panele dyskusyjne
 • 19:00 – bankiet

23 maja 2024 roku

24 maja 2024 roku

Dzień czwarty

 • 9:00-13:00 panele dyskusyjne
 • 12:00 spotkanie dla przedsiębiorców
 • od 12:00 – obiad
uczestnicy
rejestracja
pop edycje
praktyczne
Image
Image

 Organizatorzy

TAiP
Mojsiewicz
Kujawy-Pomorze
Miasto torun
UMK
WPiSM UW

Partnerzy strategiczni

Urząd Wojewódzki
Torun
kuj-pom
invest

Partnerzy

WAM
PNTP
CBW
msz
ISPA
Gromada
Henkell
ekp
baltia
torun direct
tarr
freo
domiko
dom sushi
frelik

Partnerzy medialni

pustak
pustak
pustak
pustak
TV Toruń
TT
Echo
PT
Azja Pacyfik
NPW
PIK
Gazeta Pomorska
Studia Orientalne
Politilcal
Trybuna
TVP3
Decydent
Nowości

Paronat honorowy

pustak
pustak
pustak
pustak
msz
MeiN
wojewoda
UW
pustak
pustak
pustak
pustak
uszc
ub
ug
uj
pustak
pustak
pustak
pustak
uek
ujk
uksw
umcs
pustak
pustak
pustak
pustak
uo
us
uwm
ur
pustak
pustak
pustak
pustak
uwr
ukw
uzg
uam
pustak
pustak
pustak
pustak
pustak
pustak
pustak
pustak

Paronat honorowy

pustak
msz
pustak
MeiN
pustak
wojewoda
pustak
UW
pustak
uszc
pustak
ub
pustak
ug
pustak
uj
pustak
uek
pustak
ujk
pustak
uksw
pustak
umcs
pustak
pustak
uo
pustak
us
pustak
uwm
pustak
ur
pustak
uwr
pustak
ukw
pustak
uzg
pustak
uam
pustak
Nasz Facebook Nasz Youtube