VII Międzynarodowy Kongres Azjatycki zaczynamy za

0 dni 0 godzin 0 minut 0 sekund

Płatność

Wpłaty należy dokonać w ciągu dwóch tygodni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez organizatorów, jednak nie później niż do 26 kwietnia 2020 roku. Wpłaty należy dokonać na konto:

Towarzystwo Azji i Pacyfiku
ul. Lubicka 44, 87–100 Toruń
Santander Bank Polska S.A. O.Toruń
16 1500 1751 1217 5003 8726 0000
z dopiskiem: Kongres Azjatycki [imię i nazwisko uczestnika]

Opłata kongresowa wynosi 420 zł i obejmuje: wyżywienie, udział w bankiecie i imprezach towarzyszących, materiały kongresowe oraz koszt publikacji referatu w monografii zbiorowej.

Opłata kongresowa nie obejmuje: kosztów podróży, kosztów indywidualnego transportu na terenie Torunia, kosztów wizowych, kosztów dodatkowych noclegów oraz ubezpieczenia.

Uczestnicy mogą uiścić również dodatkową opłatę hotelową, która łącznie z opłatą kongresową wynosi:

500 zł - za jeden nocleg

600 zł - za dwa noclegi

Wyboru uczestnik dokonuje podczas rejestracji na Kongres.

Main

Organizatorzy

Towarzystwo Azji i Pacyfiku Fundacja Mojsiewicza Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Wspierania Biznesu Urząd Miasta Torunia UMK
WPISM WNEIZ fil kreska dun
uw CRUP kp BRAPA

Partnerzy strategiczni

Partnerzy strategiczni

Partnerzy

Wydawnictwo Adam Marszałek cbw BB komplet Miasto Toruń IPSA csw MSZ Republika Indonezji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego PNTP Toruń Auto Frelik Żar Tandori Yearbook Gromada Studia Orientalne Nowa Polityka Wschodnia
Helkell

Partnerzy medialni

Tv Toruń Tylko Toruń Poza Toruń Poza Bydgoszcz Echo  Świdwina Azja Pacyfik
Express Bydgoski Nowości Nowa Polityka Wschodnia Gazeta Pomorska Studia Orientalne
TVP Bydgoszcz Political Science Yearbook

Patronat honorowy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda
Prezyden Miasta Torunia Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Invest Rektor Tretyn
VI Międzynarodowy Kongres Azjatycki „The Power of Asia. State – Society - Economy"  zadanie było dofinansowane w ramach umowy nr 773/P-DUN/2018  ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę