Konsulowie na kongresie

Jedną z części VII Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego było spotkanie Konsulów Honorowych, którzy w ramach merytorycznej debaty opowiadali o funkcjonowaniu tej instytucji.

Panel cieszył się ogromnym zainteresowaniem nie tylko uczestników Kongresu, lecz także instytucji zewnętrznych, w tym szkół średnich, których uczniowie obserwowali rozmówców i uczyli się o arkanach dyplomacji. W studio znaleźli się konsulowie: Jan Mrozowski, dr Stanisław Rakowicz, który był także moderatorem dyskusji, Jerzy Bańkowski oraz Henryk Maciejewski. Uczestnikami zdalnymi byli konsulowie: Aleksander ZlatkinWiesław Olszewski i Maciej Wydrzyński.


Drukuj