KONFERENCJA KITABISTÓW

Jedną z imprez towarzyszących VIII Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego jest konferencja naukowa „Narodziny turkologii we Wschodniej Europie i jej znaczenie dla mniejszości turkijskich” organizowana w 50. rocznicę śmierci prof. Ananiasza Zajączkowskiego i 80. rocznicę śmierci Leona Kryczyńskiego.

Wydarzenie organizowane głównie przez Centrum Kitabistycznych UMK pod przewodnictwem prof. Joanny Kulwickiej-Kamińskiej odbędzie się 16-17 lutego na platformie MS Teams UAM.


Drukuj