VII International Asian Congress we start in

0 Days 0 Hours 0 Minutes 0 Seconds

PROFESSOR VOZHEHOVA AT THE CONGRESS

Category: News | Added 31.01.2020 o godzinie 09:36

Oleg Golovko, Director of Helvetica Publishing House, PhD in Economics, has extended an invitation to Raisa Vozhehova, Director of the Institute of Irrigated Farming of NAAS of Ukraine, Doctor of Agriculture, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Honoured Scientist and Engineer of Ukraine, to participate in the 7th International Asian Congress. The Institute of Irrigated Farming of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine is leading research establishment of the south of Ukraine which has been operating more than 130 years. The primary objective of its activities is the solution of fundamental and applied tasks concerning the maintenance of farming on the irrigated and non-irrigated lands. The Institute is the head office of the Center for Scientific Support of Agro-Industrial Manufacture of Kherson Region. The Institute of Irrigated Farming has been the partner of Helvetica Publishing House for many years.

Main

Organisators

Towarzystwo Azji i Pacyfiku Fundacja Mojsiewicza Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Wspierania Biznesu Urząd Miasta Torunia UMK
WPISM WNEIZ fil kreska dun
uw CRUP kp BRAPA

Strategic partners

Partnerzy strategiczni

Partners

Wydawnictwo Adam Marszałek cbw BB komplet Miasto Toruń IPSA csw MSZ Republika Indonezji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego PNTP Toruń Auto Frelik Żar Tandori Yearbook Gromada Studia Orientalne Nowa Polityka Wschodnia
Helkell

Tv Toruń Tylko Toruń Poza Toruń Poza Bydgoszcz Echo  Świdwina Azja Pacyfik
Express Bydgoski Nowości Nowa Polityka Wschodnia Gazeta Pomorska Studia Orientalne
TVP Bydgoszcz Political Science Yearbook

Honorary patronage

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda
Prezyden Miasta Torunia Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Invest Rektor Tretyn
VI Międzynarodowy Kongres Azjatycki „The Power of Asia. State – Society - Economy"  zadanie było dofinansowane w ramach umowy nr 773/P-DUN/2018  ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę