VII International Asian Congress we start in

0 Days 0 Hours 0 Minutes 0 Seconds

PROFESSOR YUR'EVICH PARTICIPATE IN THE CONGRESS

Category: News | Added 10.01.2020 o godzinie 08:18

We begin 2020 with another great news. In the context of cooperation with Helvetica Publishing House and the Center for Ukrainian and European Scientific Cooperation, Drozd Aleksey Yur'evich, a representative of the National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Head of the Department Post-Graduate and Doctoral Studies, Doctor of Law, Associate Professor, was invited to join the International Asian Congress. The National Academy of Internal Affairs is the first higher education institution in the MIA of Ukraine, which takes the lead among national HEIs and has wide international recognition. More than 15 thousand attendees, students and cadets study at the specialized institutes and faculties of intramural and extra-mural courses.

 

Main

Organisators

Towarzystwo Azji i Pacyfiku Fundacja Mojsiewicza Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Wspierania Biznesu Urząd Miasta Torunia UMK
WPISM WNEIZ fil kreska dun
uw CRUP kp BRAPA

Strategic partners

Partnerzy strategiczni

Partners

Wydawnictwo Adam Marszałek cbw BB komplet Miasto Toruń IPSA csw MSZ Republika Indonezji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego PNTP Toruń Auto Frelik Żar Tandori Yearbook Gromada Studia Orientalne Nowa Polityka Wschodnia
Helkell

Tv Toruń Tylko Toruń Poza Toruń Poza Bydgoszcz Echo  Świdwina Azja Pacyfik
Express Bydgoski Nowości Nowa Polityka Wschodnia Gazeta Pomorska Studia Orientalne
TVP Bydgoszcz Political Science Yearbook

Honorary patronage

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda
Prezyden Miasta Torunia Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Invest Rektor Tretyn
VI Międzynarodowy Kongres Azjatycki „The Power of Asia. State – Society - Economy"  zadanie było dofinansowane w ramach umowy nr 773/P-DUN/2018  ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę