VII Międzynarodowy Kongres Azjatycki zaczynamy za

0 dni 0 godzin 0 minut 0 sekund

PROF. MIŚKIEWICZ CZŁONKIEM RADY NAUKOWEJ MKA

Kategoria: Aktualności | Dodane 27.01.2020 o godzinie 11:44

Szanowni Państwo,

Międzynarodowy Kongres Azjatycki to cykliczne wydarzenie naukowe, biznesowe i dyplomatyczne o światowym zasięgu, skupiające najwybitniejszych ekspertów w swoich dziedzinach. Dziś mamy przyjemność przedstawić Państwu sylwetkę pierwszego potwierdzonego członka Rady Naukowej MKA, prof. Radosława Miśkiewicza.

Dr hab. Radosław Miśkiewicz jest profesorem Politechniki Śląskiej w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Zainteresowania naukowe dotyczą: procesu kształtowania się współczesnych struktur organizacyjnych innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych (hutniczych) z analizą ich podatności na łączenie; transferu wiedzy do i wewnątrz przedsiębiorstw i zarzadzanie nią; potencjału integracyjnego przedsiębiorstw przemysłowych w kontekście transferu innowacyjnych technologii wynikających z koncepcji Przemysł 4.0. Dorobek naukowy obejmuje 59 pozycji w tym między innymi: Organisational structure in the process of integration on the example of iron and steel industry enterprises in Poland. Process digitisation in the industry 4.0 concept; Knowledge Transfer in merger and acquisition processes in the metallurgical industry; Wiedza w procesach konsolidacji przedsiębiorstw przemysłowych. Wybitny menedżer z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu firmami w sektorze metalurgicznym. Prekursor wielu niekonwencjonalnych rozwiązań dotyczących nowej polityki publicznej i zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska, wdrażania koncepcji Przemysł 4.0. Jest kierownikiem bądź przewodniczącym komitetu sterującego (ekspertem) 12 projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa -ReAlloys, Odlewnia Kutno, SAGA Poland i innych funkcjonujących w sieciach lub konsorcjach naukowych oraz biznesowych takich jak: “Enhanced exploration”, EIT Raw Materials KAVA Upscaling Projects; Smart Exploration- Sustainable mineral resources by utilizing new Exploration technologies – Funding: Horizon 2020; “Inclusion of the ESEE region and Ukraine in innovative exploration developments” Funding: EiT Raw Material (European Institute of Innovation and Technology). Za badania naukowe i upowszechnianie idei Przemysł 4.0 w Polsce i w świecie wyróżniany był przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczącego Narodowej Akademii Nauk Ekonomicznych Ukrainy. Wyniki swoich badań poddaje permanentnej weryfikacji naukowej upowszechniając je podczas licznych konferencji międzynarodowych w Duesseldorfie (2017r).; Londynie (2016r., 2017); Kijowie (2017r.); Toronto (2017, 2019r.); Lizbonie (2017, 2019r.); Madrycie (2019r.). Członek wielu Komitetów Naukowych (Rad Naukowych), czasopism zajmujących się upowszechnianiem osiągnięć naukowych polskich i międzynarodowych badaczy z dziedziny ekonomii, nauki o zarządzaniu, w tym: Progress in Economic Sciences; European Cooperation Scientific Approaches and Applied Technologies; The New Educational Review; Economic Herald of the Donbas.

Main

Organizatorzy

Towarzystwo Azji i Pacyfiku Fundacja Mojsiewicza Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Wspierania Biznesu Urząd Miasta Torunia UMK
WPISM WNEIZ fil kreska dun
uw CRUP kp BRAPA

Partnerzy strategiczni

Partnerzy strategiczni

Partnerzy

Wydawnictwo Adam Marszałek cbw BB komplet Miasto Toruń IPSA csw MSZ Republika Indonezji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego PNTP Toruń Auto Frelik Żar Tandori Yearbook Gromada Studia Orientalne Nowa Polityka Wschodnia
Helkell

Partnerzy medialni

Tv Toruń Tylko Toruń Poza Toruń Poza Bydgoszcz Echo  Świdwina Azja Pacyfik
Express Bydgoski Nowości Nowa Polityka Wschodnia Gazeta Pomorska Studia Orientalne
TVP Bydgoszcz Political Science Yearbook

Patronat honorowy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda
Prezyden Miasta Torunia Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Invest Rektor Tretyn
VI Międzynarodowy Kongres Azjatycki „The Power of Asia. State – Society - Economy"  zadanie było dofinansowane w ramach umowy nr 773/P-DUN/2018  ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę