VI Międzynarodowy Kongres Azjatycki zaczynamy za

0 dni 0 godzin 0 minut 0 sekund

Uczestnicy

Poniżej przedstawiamy listę uczestników Kongresu.

Dyplomaci:

 1. Jacek Czaputowicz, Minister Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej
 2. JE Paweł Milewski, Dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku MSZ RP
 3. JE Sun Mira, Ambasador Republiki Korei w Polsce
 4. JE Liu Guangyuan, Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce
 5. JE Ri Geun, Ambasador Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w Polsce
 6. JE Hasan Hasanov, Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce
 7. JE Vilayat Guliyev, Ambasador Republiki Azerbejdżanu na Węgrzech
 8. JE Sansanee Sahussarungsi, Ambasador Królestwa Tajlandii w Polsce
 9. JE Vu Dang Dung, Ambasador Socjalistycznej Republiki Wietnamu
 10. JE Bakhrom Babaev, Ambasador Republiki Uzbekistanu w Polsce
 11. JE Ziyad Raoof, Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce
 12. Cai Lian, Radca ds. Kultury Ambasady ChRL w Polsce
 13. Choe Hyeok Jae, Radca Ambasady Republiki Korei w Polsce
 14. Kwon Ju Hyok, I Sekretarz Ambasady Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w Polsce
 15. Zhang Ruoyu, Attaché ds. Kultury Ambasady ChRL w Polsce
 16. Jerzy Bańkowski, Konsul Honorowy Litwy w Torumiu
 17. Stanisław Rakowicz, Konsul Honorowy Peru w Toruniu
 18. Aleksander Zlatkin, Konsul Honorowy RP w Biszkeku
 19. JE Ikrom Nazarov, były Ambasador Uzbekistanu w Polsce
 20. JE Jacek Kluczkowski, były Ambasador RP w Ukrainie, Kazachstanie i Kirgistanie
 21. JE Piotr Łukasiewicz, były Ambasador RP w Afganistanie
 22. JE Przemysław Marzec, były Ambasador RP w Peru, Boliwii i Ekwadorze
 23. JE Krzysztof Szumski, były Ambasador RP w Chińskiej Republice Ludowej
 24. JE Margita Lalić-Terzić, Radca-Minister, była Charge d'affaires Serbii i Czarnogóry w Polsce
 25. JE Stanisław Czesław Kozłowski, Radca Minister, były Ambasador RP w Singapurze
 26. Mateusz Piątek, były II Sekretarz Ambasady RP w Chińskiej Republice Ludowej

Goście honorowi:

 1. Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 2. dr hab. Marek Rocki, Senator RP, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Uni Europejskiej
 3. dr Grzegorz Czelej, Senator RP, Przewodniczący Polsko-Chińskiej Grupy Parlamentarnej
 4. dr Piotr Zientarski, Senator RP, Wiceprzewodniczący Polsko-Kazachstańskiej Grupy Parlamentarnej
 5. Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko-Pomorski
 6. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 7. Józef Ramlau, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski
 8. Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia
 9. Prof. Marcin Czyżniewski, Przewodniczący Rady Miasta Torunia
 10. JM prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Rektor Uniwerystetu Mikołaja Kopernika
 11. JM prof. Nurlana Alijewa, Rektor Bakijskiego Uniwersytetu Słowiańskiego
 12. JM prof. Sadykov Kanat, Rektor Narodowego Uniwersytetu Kirgistanu im. Jusupa Balasagyna
 13. JM prof. Vladimir Nifadiyev, Rektor Kirgisko-Rosyjskiego Uniwersytetu Słowiańskiego
 14. JM prof. Imomzoda Muhammadyusuf Saidali, Rektor Tadżyckiego Uniwersytetu Narodowego
 15. prof. Sargsyan Gagik, Prorektor Uniwersytetu Rosyjsko-Armeńskiego
 16. prof. Evgeny Kozhokin, Prorektor Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych
 17. prof. Vasyl Marchuk, Prorektor Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego im. W. Stefanyka w Iwano-Frankowsku
 18. Prof. Rafig Nowruzow, Prorektor Bakijskiego Uniwersytetu Słowiańskiego
 19. Prof. dr hab. Jafar Eywazli, Prorektor Bakijskiego Uniwersytetu Słowiańskiego
 20. Prof. dr hab. Tadeusz Wallas, Prezes Komitetu Nauk Politycznych PAN
 21. Prof. dr hab. Iwona Hofman, Prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
 22. Prof. dr hab. Marian Edward Haliżak, Prezes Towarzystwa Studiów Międzynarodowych
 23. Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych
 24. Prof. dr hab. Jacek Sobczak, Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Prawa Prasowego
 25. Prof. dr hab. Tadeusz Iwiński, Prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Wietnamskiej
 26. Prof. dr hab. Igor Zhukowski, Dyrektor Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie
 27. Jacek Rutkowski, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MAT-BUD
 28. Prof. Bat-Erdene Batbayar, Prezes Zarządu Nepko Publishing Company w Mongolii
 29. Weely Lee, Dyrektor generalna w Beijing Gliese Culture & Media Co., Ltd.

Uczestnicy:

  Prelegent/Participiant Tytuł referatu/Paper title
1. dr Marceli Burdelski  (Kraków/Poland) Polityka UE wobec programu nuklearnego KRLD
2. mgr Rafał Ciastoń (Warszawa/Poland) Strategia antydostępowa. Nowe wyzwanie dla globalnej pozycji US Navy
3. prof. Tadeusz Bodio (Warszawa/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
4. mgr Iwona Nadolska-Bartosiak (Toruń/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
5. prof. Zbigniew Karpus (Toruń/Poland) udział w dyskusji - Moderator/participate in the discussion - Moderator
6. prof.  Sylwester Gardocki (Opole/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
7. dr Daniel Kawa (Włocławek/Poland) Polsko-azerbejdżańska współpraca wydawnicza
8. ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała (Lublin/Poland) Wielokulturowość i międzykulturowość w edukacji na płaszczyźnie wzajemnych wpływów Azji i reszty świata
9. dr Beata Mydłowska (Warszawa/Poland) Kształcenie i wychowanie młodego pokolenia w Indiach
10. mgr Norbert Obara (Lublin/Poland) Zadusić Persje. Polityczno-ekonomiczne konsekwencje zerwania porozumienia JcPoa
11. dr Adam Olechowski  (Warszawa/Poland) Modernizacja Chińskich Sił Zbrojnych
12. prof. Renata Podgórzańska (Szczecin/Poland) Polityka ChRL wobec Bałkanów Zachodnich
13. mgr Paweł Paszak (Warszawa/Poland) Inevitable war, decline of the West or business as usual? Western narratives on China’s ascension to power
14. mgr Tomasz Sińczak (Toruń/Poland) Chosroes II Parwez (591-628) obraz irańskiego Króla królów w krótkiej kronice końca sasanidzkiego imperium i wczesnego islamu
15. prof. Jerzy Sielski (Częstochowa/Poland) Komunistyczna Partia Chin - wczoraj i dziś
16. prof. Janusz Mariański (Lublin/Poland) moderator - modernizacja społeczna a religia (cz.II)
17. mgr Natalia Gburzyńska (Toruń/Poland) Wizerunek Republiki Kazachstanu w polskich mediach internetowych
18. dr Ewa Cieślik
(Poznań/Poland)
Wybrane implikacje polityki gospodarczej chińskiej strategii OBOR dla krajów europy środkowo-wchodniej
19.  prof. Jarosław Piątek (Szczecin/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
20. Tadeusz Rzepecki (Warszawa/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
21. prof. Sabina Grabowska (Rzeszów/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
22. prof. Radosław Grabowski (Rzeszów/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
23. prof. Maciej Szczurowski (Gdańsk/Poland)  
24.  prof. Stanisław Sulowski (Warszawa/Poland)  
25. dr Karol Kościelniak (Poznań/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
26. mgr Agnieszka Labenz (Gdańsk/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
27. mgr Michał Zaremba (Łódź/Poland) Japońsko-indyjska współpraca w ramach inicjatywy korytarza wzrostu Azja-Afryka
28. mgr Katarzyna Amrozy (Toruń/Poland) Funkcjonowanie izraelskiej policji
29. prof. Grażyna Strnad (Poznań/Poland) Moderator
30. prof. Jerzy Boehlke (Toruń/Poland) Moderator
31. Julia Jarkiewicz-Tretyn (Warszawa/Poland) Wprowadzenie do buddyzmu tybetańskiego
32. prof. Mariusz Wiatr (Wrocław/Poland)
33. mgr Kamila Rezmer (Toruń/Poland)
34. dr Anna Michalak
(Łódź/Poland)
Wolność słowa w Republice Singapuru
35.  mgr Anna Gryszkiewicz (Gdańsk/Poland)  
36. prof. Bogdan Szulc (Warszawa/Poland) Wieloaspektowość przywództwa w Azji
37. dr Marcin Kleinowski (Grudziądz/Poland) Moderator
38. prof. Hassan Jamsheer (Łódź/Poland)   
39. mgr Toghrul Allahmanli (Łódź/Poland) Role of international economy and geoeconomic factors in economic relations between Poland and Azerbaijan Republics
40. Aleksandra Kobylańska (Warszawa/Poland) Tradycyjna dieta azjatycka w kontekście uwarunkowań pedagogiki społecznej
41. mgr Prasanjit Chakma
(New Delhi/India)
Human rights violation against Rohingya refugee women: A curse of Politics
42. dr hab. Bartłomiej Toszek (Szczecin/Poland) Brexit jako przesłanka powrotu Wielkiej Brytanii na rynki dalekowschodnie. Diamentowa era brytyjsko-chińskiej współpracy gospodarczej
43. dr Stanisław Czesław Kozłowski (Warszawa/Poland) Partnerstwo transpacyficzne (TPP) z udziałem i bez udziału Stanów Zjednoczonych Ameryki - implikacje dla regionu Azji – Pacyfiku
44. dr Krzysztof Karolczak (Warszawa/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
45. mgr Bikram Chakma
(New Delhi/India)
Impact of Globalization in Current World
46. prof. Jakub Potulski (Gdańsk/Poland) udział w dyskusji - Moderator/participate in the discussion - Moderator
47. Amarjit Chakma (Aurangabad/India) udział w dyskusji/participate in the discussion
48. Liu Yehua
(Pekin/China)
International Publishing Cooperation China Renmin University Press
49. prof. Przemysław Osiewicz (Poznań/Polnad) The US-EU divide over Iran sanctions
50. mgr Mateusz Danielewski (Warszawa/Poland) Stosunki ZSRR z Republiką Korei podczas ,,zimnej wojny’’
51. mgr Yana Valchetskaya (Warszawa/Poland) Stosunki rosyjsko-kazachstańskie w kontekście integracji eurazjatyckiej
52. dr Krzysztof Kaczmarek (Koszalin/Poland) Polityka Federacji Rosyjskiej wobec ludów rdzennych zamieszkujących północną Syberię
53. prof. Agnieszka Skóra (Olsztyn/Poland) Administrative Courts in Asia. Their Own Road or Western Influences?
54. mgr Sharipa Nurzhanova (Ałmaty/Kazakhstan) Development of Digital Media in Kazakhsta
55. dr Iwona Grodź
(Poznań/Poland)
Artysta i muza... Zawieście czerwone latarnie Zhanga Yimou. Sytuacja kobiet w Chinach: kiedyś i dziś
56. mgr Olivier Harenda (Toruń/Poland) Clear Light of Day: National division and self-transfiguration according to Anita Desai
57. mgr Sony Chowduri
(New Delhi/India)
The Indian Society Impacted by The Buddhism
58. mgr Marta Jaroszewska (Bartoszyce/Poland) Analiza porównawcza systemów penitencjarnych w Polsce i Japonii
59. dr Robert Czulda
(Łódź/Poland)
Polityka bezpieczeństwa Islamskiej Republiki Iranu - wymiar wewnętrzny i międzynarodowy
60. mgr Andrzej Ostrowski (Droszków/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
61. mgr Kinga Sołowiej (Toruń/Poland) Współpraca wydawnicza między Polską a krajami azjatyckimi
62. dr Patrycja Spytek (Warszawa/Poland) Kultura jako przedmiot dyplomacji polskiej i rosyjskiej
63. dr Jerzy Rychlik (Warszawa/Poland)  
64. dr Monika Krukowska (Warszawa/Poland) Chiny i Republika Południowej Afryki: aspekty współpracy
65. prof. Iwan Parubczak (Lwów/Ukraine) udział w dyskusji - Moderator/participate in the discussion - Moderator
66. prof. Michał Strzelecki (Toruń/Poland) udział w dyskusji - Moderator /participate in the discussion - Moderator
67. prof. Antonina Kozyrska (Toruń/Poland)  
68. prof. Jacek Knopek (Toruń/Poland)  
69. prof. Joanna Marszałek-Kawa (Toruń/Poland) udział w dyskusji - Moderator /participate in the discussion - Moderator
70. prof. Bolesław Sprengel (Toruń/Poland) Przestępczość Azjatów w Polsce
71. dr Joanna Piechowiak-Lamparska (Toruń/Poland)  
72. dr Katarzyna Kącka (Toruń/Poland)  
73. Prof. Marcin Czyżniewski (Toruń/Poland)  
74. mgr Piotr Gadzinowski (Warszawa/Poland) udział w dyskusji - Moderator /participate in the discussion - Moderator
75. prof. Robert Jakimowicz (Kraków/Poland) Wyzwania i zagrożenia w stosunkach japońsko-chińskich w XXI wieku
76. dr Piotr Łukasiewicz (Warszawa/Poland) Afganistan - inwazja budowniczych państw
77. Bishwa Chakma (Noida/India) udział w dyskusji/participate in the discussion
78. mgr Agnieszka Lesiczka (Warszawa/Poland) Turkologia w Czechach i Słowacji
79. prof. Tadeusz Dmochowski (Gdańska/Poland) Rosyjska kultura polityczna
80. prof. Jacek Sobczak (Warszawa/Poland) Rosyjska cerkiew prawosławna wobec problemów autokefalii
81. dr Ksenia Kakareko (Warszawa/Poloand) Autorskie do przedmiotów kultu wobec kanonów religijnych
82. prof. Maria Gołda-Sobczak (Poznań/Poland) Wpływ cerkwi prawosławnej na popularyzację kultury i języka rosyjskiego w państwach Dalekiego Wschodu
83. Joanna Cendrowska (Warszawa/Poland) Koncepcja guanxi w chińskim biznesie
84. mgr Andrzej Woźniak (Lublin/Poland) Laogai-chiński sposób na resocjalizację więźniów poprzez pracę
85. mgr Mateusz Piątek (Warszawa/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
86. mgr Mieczysław Łapanowski (Warszawa/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
87. mgr Dominik Stawicki (Poznań/Poland) Rola muzyki w ideologii rosyjskiej cerkwi prawosławnej
88. dr Magdalena Lewicka (Toruń/Poland) Normatywne podstawy ochrony praw człowieka w świecie arabskim - Arabska Karta Praw Człowieka
89. mgr Regaun Prodip Roy (Nadia/India) Impact of Buddhism on Indian society
90. dr Łukasz Danel (Kraków/Poland) The Asian part of the Commonwealth - the problematic case of the Maldives
91. dr Bartosz Hordecki (Poznań/Poland) W stronę charakterystyki prawosławnej interpretacji swobody ekspresji
92. prof. Andrzej Gąsiorowski (Gdańsk/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
93. mgr Piotr Andrzej Głogowski (Kraków/Poland) Polityka Australii wobec państw ASEAN
94. mgr Aleksandra Raba-Schulze (Szczecin/Poland) Równość płci, a status kobiet w Chinach
95. prof. Waldemar Kitler (Warszawa/Poland)  
96. prof. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (Warszawa/Poland)  
97. prof. Halina Świeboda (Warszawa/Poland)  
98. dr Agnieszka Brzostek (Warszawa/Poland)  
99. dr Katarzyna Badźmirowska-Masłowska (Warszawa/Poland)  
100. dr Monika Nowikowska (Warszawa/Poland)  
101. dr Filip Radoniewicz (Warszawa/Poland)  
102. dr Konrad Walczuk (Warszawa/Poland)  
103. dr Krzysztof Wąsowski (Warszawa/Poland) Południowokoreańska regulacja prawna w zakresie cyberbezpieczeństwa
104. prof. Bogdan Chrzanowski (Gdańsk/Poland) Służby specjalne PRL i CIA podczas wojny w Wietnamie w latach 1966 (1967) - 1973
105. prof. Zdzisław W. Puślecki (Poznań/Poland) Unia Europejska a Nowy Jedwabny Szlak
106. prof. Joanna Modrzejewska-Leśniewska (Warszawa/Poland) Gwadar - nowe chińskie okno na świat
107. prof. Bartłomiej Michalak (Toruń/Poland)  
108. dr Marek Brylew (Chełmno/Poland) Al-Hashd al-Shaabi. Bezpieczeństwo czy polityka?
109. mgr Sylwia Serwońska (Szczecin/Poland) Soft power ChRL
110. prof. Zbigniew Wiktor (Wrocław/Poland) Marksizm i konfucjanizm w ideologii KPCh
111. ks. dr Marek Karol Woś (Szczecin/Poland) Formy oddziaływania salezjanów w kształtowaniu tożsamości regionalnej w pracy salezjańskiej na terenie Azji
112. dr Jerzy Szukalski (Chełm/Poloand) Sądownictwo polubowne w państwach Azji Centralnej
113. dr Mariusz Bidziński (Warszawa/Poland) Koncepcje rozwoju metropolii stołecznych
114. prof. Marek Chmaj (Warszawa/Poland) Administracja samorządowa w Kazachstanie
115. dr Małgorzata Bonikowska (Warszawa/Poland) UE-INDIE partnerstwo stratefgiczne
116. mgr Zuzanna Sielska (Katowice/Poland) Chiny - nowy gracz na Półwyspie Bałkański
117. mgr Agnieszka Labenz (Gdańsk/Poland)  udział w dyskusji/participate in the discussion
118. mgr inż. Mariusz Rukat (Warszawa/Poland) Foreign policy of Poland towards China in perspective of XXI Century: deficit of power or gravitating nature of political justification?
119. dr Agnieszka Drzymała (Łódż/Poland) Wymiana handlowa a współpraca gospodarcza Unii Europejskiej z Singapurem
120. Radosław Skwierczyński (Siedlce/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
121. prof. Łukasz Jureńczyk (Bydgoszcz/Poland) Chińska Republika Ludowa wobec bezpieczeństwa Afganistanu w XXI wieku
122. Afolabi Micheal Ojo (Ikeja/Nigeria) udział w dyskusji/participate in the discussion
123. prof. Grzegorz Piwnicki (Gdańsk/Poland) Polski wkład w cywilizację krajów zakaukazia w XIX wieku
124. prof. Edward Haliżak (Warszawa/Poland)  
125. dr hab. Jakub Zajączkowski (Warszawa/Poland)  
126. dr hab. Agata Ziętek (Lublin/Poland)  
127. dr Łukasz Fijałkowski (Wrocław/Poland)  
128. dr Marcin Grabowski (Kraków/Poland)  
129. Oleg Golovko (Odessa/Ukraina) udział w dyskusji/participate in the discussion
130. Mykhailo Vikhliaiev (Zaporoże/Ukraina) udział w dyskusji/participate in the discussion
131. Zuzanna Dykiert (Warszawa/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
132. dr Mateusz Kuczabski (Warszawa/Poland) Azjatyckie standardy cyberbezpieczeństwa
133. mgr Roman Husarski (Kraków/Poland) Propaganda of entertainment. Shin Sang-ok impact on the DPRK cinema
134. Marcelina Barańska (Warszawa/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
     

 

Organizatorzy

Towarzystwo Azji i Pacyfiku Fundacja Mojsiewicza Centrum Badań Wschodnich Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Wspierania Biznesu Urząd Miasta Torunia UMK

Partnerzy

Wydawnictwo Adam Marszałek Województwo Kujawsko-Pomorskie BB komplet cbw Miasto Toruń IPSA csw MSZ MAT BUD
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego PNTP Toruń Gardocki Royalindair Yearbook Gromada Studia Orientalne Nowa Polityka Wschodnia

Partnerzy medialni

Tv Toruń Tylko Toruń Poza Toruń Poza Bydgoszcz Echo Świdwina

Patronat honorowy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Prezyden Miasta Torunia Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego