PARTICIPANTS

Below we present the list of the participants of the Congress.


Diplomats:

1. H.E. Jacek Czaputowicz, Minister of Foreign Affairs RP
2. H.E. Marek Magierowski, Vice-Minister Spraw Zagranicznych RP
3. H.E. Hasan Hasanov, Ambassador of the Republic of Azerbaijan in Poland
4. H.E. Vilayat Guliyev, Ambassador of the Republic of Azerbaijan
in Hungary
5. H.E. Margułan Baimuchan, Ambassador of the Republic of Kazakhstan
in Poland
6. H.E. Nikola Zurovac, Ambassador of the Republic of Serbia in Poland
7. H.E. Ri Geun, Ambassador of the Democratic People's Republic of Korea
in Poland
8. H.E. Bakhrom Babaev, charge d'affaires of the Republic of Uzbekistan
in Poland
9. H.E. Ziyad Raoof, Kurdistan Regional Government Representative
in Poland
10. Ulvi Bakhshaliyev, Counselor of the Embassy of the Republic
of Azerbaijan
11. Ambassador titular Krzysztof Szumski, Former ambassador in the
People's Republic of China, Thailand, Indonesia and the Philippines
12. Ambassador titular Przemysław Marzec, Former Ambassador in Peru,
Bolivia and Ecuador
13. Margita Lalić-Terzić, Former charge d'affaires of Serbia and
Montenegro in Poland
14. Jerzy Bańkowski, Honorary Consul of Lithuania in Toruń
15. Stanisław Rakowicz, Honorary Consul of Peru in Toruń
16. Tadeusz Pająk, Honorary Consul of Finland in Toruń

Honorary Guests:

1. PhD Jarosław Gowin, Deputy Prime Minister, Minister of Science
and Higher Education
2. PhD Piotr B. Zientarski, Senator of the Republic of Poland, Vice-
Chairman Polish-Kazakh Parliamentary Group
3. Mikołaj Bogdanowicz, Voivode of Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
4. Józef Ramlau, Vice-Voivode of Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
5. Piotr Całbecki, Marshal of Kujawsko-Pomorskie Province
6. Michał Zaleski, Mayor of Toruń
7. Zbigniew Fiderewicz, Vice-Mayor of Toruń
8. Ryszard Bober, President of the Parliament of the Kuyavian-Pomeranian
9. Prof. Marcin Czyżniewski, President of Toruń City Council
10. Mirosław Graczyk, Toruń governor
11. H.M. prof. Andrzej Tretyn, Rector of Nicolaus Copernicus University
12. H.M. prof. Nurlana Alijewa, Rector of Baku Slavic University
13. H.M. prof. Vladimir Nifadiyev, Rector of the Kyrgyzstan-Russian Slavic
University
14. Prof. Wojciech Wysota, Vice-Rector of Nicolaus Copernicus University
15. Prof. Rafig Nowruzow, Vice-Rector of Baku Slavic University
16. Prof. Tadeusz Wallas, President of the Political Science Committee
of the Polish Academy of Sciences (PAN)
17. Prof. Iwona Hofman, President of the Polish Society of Social
Communication
18. Prof. Arkadiusz Żukowski, President of the Polish Society of Political
Science

Participants:
Copyright © 2017 WAM  •   All Rights reserved   •   E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
REGISTRATION
PROGRAMME
PARTICIPANTS
FOR BUSINESSES
NEWS
CONTACT
PUBLICATIONS
ABOUT THE CONGRESS
FEES AND ACCOMMODATION
ORGANISERS
PARTNERS
No.
Participant
Paper Title
1.
prof. Stanisław Sulowski
Warszawa/Poland
Sukcesy i porażki polityki Unii
Europejskiej w Azji Centralnej
2.
prof. Tadeusz Bodio
Warszawa/Poland
Elity religijno-polityczne
w republikach muzułmańskich
Kaukazu Północnego
3.
dr hab. Jacek Zaleśny
Warszawa/Poland
Azerbejdżan u progu XXI wieku:
osiągnięcia oraz wyzwania
modernizacji i stabilności politycznej
4.

prof. Jerzy Sielski
Częstochowa/Poland
Polityczne wzory przywództwa
i władzy w Chinach
5.
prof. Tadeusz Dmochowski
Gdańsk/Poland
Rosyjska kultura polityczna
  6.
dr Adam Paweł Olechowski
Kraków/Poland
TaiChi - sztuka walki i filozofia
  7.
mgr Mateusz Danielewski
Warszawa/Poland
Półwysep Koreański oraz jego
znaczenie dla Federacji Rosyjskiej
  8.
mgr Yanpei Miao
Pekin/China
Stosunki polsko-chińskie
  9.
dr Łukasz Zamęcki
Warszawa/Poland
Three forms of "sinoscepticism"
in Hong Kong
  10.
prof. Jarosław Nocoń
Gdańsk/Poland
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  11.
prof. Kazimierz Pierzchała
Lublin/Poland
Specyfika wychowania Azjaty na
przykładzie Chin w kontekście
powieści Amy Chua „Bojowa pieśń
Tygrysicy”
  12.
mgr Andrzej Ostrowski
Droszków/Poland
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  13.
prof. Zenon Trejnis
Warszawa/Poland
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  14.
dr Daniel Kawa
Toruń/Poland
Polsko-azerbejdżańska współpraca
wydawnicza
  15.
mgr Mieczysław Łapanowski
Warszawa/Poland
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  16.
dr Marat Nabiyev
Astana/Kazakhstan
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  17.
prof. Gizat Tabuldin
Astana/Kazakhstan
Genealogia Czyngizydów
  18.
prof. Nurlan Munbayev
Astana/Kazakhstan
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  19.
prof. Marian Kowalewski
Warszawa/Poland
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  20.
dr Joanna Kalecińska
Warszawa/Poland
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  21.
dr Karol Kościelniak
Poznań/Poland
 
  22.
dr Marceli Burdelski
Kraków/Poland
Konflikt Stany Zjednoczone-KRLD.
Geneza - przebieg - prognozy
  23.
prof. Maciej Franz
Poznań/Poland
Najnowsze zbrojenia w strefie
azjatyckiej. Konieczność - odpowiedź
- wyzwanie?
  24.
mgr Piotr Gadzinowski
Warszawa/Poland
Nowe kino wietnamskie.
Od partyzanta do hipstera.
  25.
prof. Krystyna Gomółka
Gdańsk/Poland
Azerbejdżan w organizacjach
międzynarodowych
  26.
mgr Patrycja Rutkowska
Toruń/Poland
Bezpieczeństwo społeczne
w Chińskiej Republice Ludowej
  27.
prof. Andrzej Bisztyga
Zielona Góra/Poland
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  28.
prof. Renata Podgórzańska
Szczecin/Poland
Polityka zagraniczna państw Grupy
Wyszehradzkiej wobec Chin.
Determinanty współpracy
  29.
prof. Przemysław Osiewicz
Poznań/Poland
Ideologia a polityka zagraniczna
Islamskiej Republiki Iranu. W stronę
pragmatyzmu czy idealizmu?
  30.
dr Renata Król-Mazur
Kraków/Poland
Czynnik religijny w relacjach między
Republiką Armenii a Republiką
Azerbejdżanu
  31.
prof. Sabina Grabowska
Rzeszów/Poland
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  32.
prof. Radosław Grabowski
Rzeszów/Poland
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  33.
prof. Jarosław Piątek
Szczecin/Poland
Soft power polityki bezpieczeństwa
Chin
  34.
prof. Akhundova Sevda
Baku/Azerbaijan
Etnograhic diversity of the culture
of Azerbaijan
  35.
mgr Elmir Amrahli
Połtawa/Ukraine
State committee of the Azerbaijan
republic on standardization,
metrology and patent
  36.
prof. Maciej Walkowski
Poznań/Poland
UE: problem przyznania ChRL statusu
gospodarki rynkowej - MES
  37.
dr Adam Marszałek
Toruń/Poland
Polsko-Chińska współpraca
wydawnicza
  38.
prof. Jerzy Kornaś
Kraków/Poland
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  39.
dr Anna Kalinowska-Żeleźnik
Gdańsk/Poland
„Współpraca UE z Indonezją
w wybranych obszarach polityki
edukacyjnej w świetle projektu
INDOPED - Modernizing Indonesian
Higher Education with Tested
European Pedagogical Practises”
  40.
mgr Aynur Quliyeva
Baku/Azerbaijan
History of the Polish community
in Azerbaijan
  41.
mgr Rufat Quliyev
Baku/Azerbaijan
The Banking System of Azerbaijan
  42.
dr Mahammad Amrahov
Baku/Azerbaijan
Bioethics and the practice
of medicine
  43.
mgr Iwona Nadolska-Bartosiak
Toruń/Poland
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  44.
prof. zw. Zbigniew Ścibiorek
Wrocław/Poland
Uwarunkowania bezpieczeństwa
kulturowego
  45.
dr Wojciech Wiejacki
Wrocław/Poland
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  46.
dr Rafał Lisiakiewicz
Kraków/Poland
The role of economic factors in the
Russia's foreign policy strategies
towards Asia / Rola czynników
gospodarczych w strategii polityki
zagranicznej FR wobec Azji
  47.
Karolina Targus
Toruń/Poland
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  48.
dr Kamil Pietrasik
Toruń/Poland
Azerbejdżańskie wsparcie narodu
czeczeńskiego na przykładzie
pierwszej i drugiej wojny czeczeńskiej
  49.
mgr Kallol Chakma
Ayutthaya/Thailand
The ups and downs of the Buddhism
and its influence over the people
of the Asia continent
  50.
Suvaddra Chakma
Ayutthaya/Thailand
The relationship between the
Buddhism and the Chakma
community usually in the south Asia
  51.
dr Natalia Gburzyńska
Toruń/Poland
Współczesne oblicze Kazachstanu
a historyczne wspomnienia o tym
państwie
  52.
dr Emiliya Mirzaliyeva
Shirvan/Azerbaijan
Bilingvizm in Azerbaijan
  53.
dr Amaliya Mirzaliyeva
Shirvan/Azerbaijan
Modern education in Azerbaijan
  54.
prof. Zbigniew Pilarczyk
Poznań/Poland
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  55.
prof. zw. Zdzisław Puślecki
Poznań/Poland
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  56.
Banani Chakma
Dhaka/Bangladesh
The contributions of the
International Centre for Diarrhoeal
Disease Research in Bangladesh
  57.
dr Adrian Berski
Dublin/Ireland
Struktura systemu politycznego
Kazachstanu
  58.
mgr Olivier Harenda
Toruń/Poland
Carving up the Subcontinent:
Cinematic Depictions of The Partition
of India
  59.
prof. zw. Jamsheer Hassan
Łódź/Poland
Ideologia Partii Baas - drogą do
władzy autorytarnej
  60.
dr Bartłomiej Włodarczyk
Warszawa/Poland
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  61.
mgr Jakub Rutkowski
Szczecin/Poland
Rola mangi w japońskiej edukacji
  62.
prof. zw. Stanisław Juszczyk
Katowice/Poland
Confucian Though Affecting
Education in South-East Asian
Countries vs. Socratic Education
Philosophy in Western Countries
  63.
Lic. Amit Chakma
New Delhi/India
India and SAARC nations: India's role
and its policies
  64.
prof. Bartosz Wróblewski
Rzeszów/Poland
Czynniki blokujące demokratyzacje
w świecie arabskim na przykładzie
wydarzeń w Haszymidzkim
Królestwie Jordanii w latach 1989-
2017
  65.
prof. Grzegorz Bonusiak
Rzeszów/Poland
Znaczenie hodowli reniferów dla
ludów rdzennych współczesnej
Syberii i Dalekiego Wschodu
Federacji Rosyjskiej
  66.
mgr Grzegorz Nizioł
Lublin/Poland
Udział fundamentalistów islamskich
z Azji Centralnej w zamachach
terrorystycznych na świecie
  67.
dr Stanisław Czesław Kozłowski
Warszawa/Poland
TPP, RCEP, FTAP - konfrontacja
z nowym paradygmatem polityki
handlowej USA
  68.
lic. Chandra Shekar Chakma
New Delhi/India
Unity in diversity: Multicultural
and multi-religions in India
  69.
dr hab. Robert Jakimowicz
Kraków/Poland
Ewolucja stosunków politycznych
i gospodarczych między Polska
i Chińskę Republiką w latach
1990-2017
  70.
mgr Jerzy Pietrucha
Błaszki/Poland
Polskie inwestycje bezpośrednie
w Azji Południowo-Wschodniej na
przykładzie Pietrucha Manufacturing
Philippines
  71.
mgr Agnieszka Zakościelna
Toruń/Poland
Marka Narodowa Indii
  72.
mgr Piotr Piluk
Quezon City/Philippines
Manila - współczesna recepcja
dziedzictwa kulturowego stolicy
Filipin
  73.
mgr Katarzyna Amrozy
Toruń/Poland
Krav maga jako element
bezpieczeństwa indywidualnego
  74.
mgr Ahmet Burak
Ankara/Turkey
Исламофобия в Польше
  75.
dr Agata Strządała
Opole/Poland
Bioetyka żydowska wobec początków
i końca życia
  76.
prof. Radosław Fiedler
Poznań/Poland
Rola prezydenta w polityce
zagranicznej Islamskiej Republiki
Iranu
  77.
dr Anna Wróbel
Warszawa/Poland
Integracja w regionie Azji i Pacyfiku
w dobie nowej administracji Stanów
Zjednoczonych
  78.
prof. zw. Lech Wyszczelski
Siedlce/Poland
Wizje geopolityczne świata i ich
współczesne odniesienie
  79.
dr Robert Rajczyk
Katowice/Poland
Taiwanese Public Diplomacy
  80.
mgr Rafał Ciastoń
Warszawa/Poland
Militaryzacja Morza
Południowochińskiego - zagrożenie
dla regionalnej sytuacji
bezpieczeństwa?
  81.
mgr Damian Dutkiewicz
Słupsk/Poland
Polityka morska Chin na Pacyfiku
  82.
dr Hiroaki Kuromiya
Bloomington/USA
The Soviet-Sino-Japanese Intrigues
and Intelligence: The Case of the
Assassination of Zhang Zuolin
(张作霖, 張作霖, Chang Tso-lin)
in 1928 and Its Implications for
Today
  83.
prof. zw. Yanbo Miao
Shanghai/China
An Analysis of the One Party
Governance
  84.
mgr Aleksandra Raba-Schulze
Szczecin/Poland
Polityka jednego dziecka
i jej implikacje z perspektywy
bezpieczeństwa demograficznego
Chin
  85.
Jhuman Chakma
Dhaka/Bangladesh
20th Years of the Peace accord
amongs the Bangladesh government
and PCJSS
  86.
mgr Tomasz Sińczak
Toruń/Poland
Próba ustalenia charakteru
zwierzchności Cesarstwa Rzymskiego
i Iranu Sasanidów nad monarchiami
gruzińskimi w VI wieku
  87.
mgr Tadeusz Rudek
Kraków/Poland
Perspektywy rozwoju polskich firm
logistycznych w ramach Nowego
Jedwabnego Szlaku
  88.
dr Beata Mydłowska
Warszawa/Poland
Urzeczywistnienie idei pracy
i wolności w południowo-koreańskim
systemie edukacji
  89.
prof. Jakub Potulski
Gdańsk/Poland
Azja Środkowa w polityce ChRL
  90.
prof. Grzegorz Ciechanowski
Szczecin/Poland
Polska obecność wojskowa na Bliskim
Wschodzie po II wojnie swiatowej
  91.
prof. Joanna
Modrzejewska-Leśniewska
Warszawa/Poland
Stosunki afgańsko-irańskie.
Tradycja i perspektywy
  92.
prof. Renata Gałaj-Dempniak
Szczecin/Poland
Prasa i Internet wobec pornografii
dziecięcej w Japonii
  93.
mgr Michał Zaremba
Łódź/Poland
Wielki Nieobecny. Indie wobec
inicjatywy Nowego Jedwabnego
Szlaku
  94.
Kamila Rezmer
Toruń/Poland
Międzynarodowe Towarzystwo
Świadomości Kryszny jako ruch
społeczny w Polsce
  95.
mgr Marek Borys
Warszawa/Poland
Analysis of China's political power
  96.
Amarjit Chakma
Bodh Gaya/India
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  97.
Ven Dhammavans
Bodh Gaya/India
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  98.
prof. zw. Jacek Sobczak
Warszawa/Poland
Prawo filmowe w państwach Unii
Euroazjatyckiej
  99.
dr Ksenia Kakareko
Warszawa/Poland
Państwowe wsparcie produkcji
filmowych w państwach Unii
Euroazjatyckiej
  100.
dr hab. Maria Gołda-Sobczak
Warszawa/Poland
Film narodowy a polityka integracji
kulturalnej Unii Euroazjatyckiej
  101.
mgr Judyta Bielanowska
Toruń/Poland
Charyzma polityczna Władimira
Putina jako czynnik legitymizujący
władzę absolutną prezydenta
Federacji Rosyjskiej
  102.
mgr Maciej Zdziarski
Kraków/Poland
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  103.
mgr Ewelina Bednarz
Toruń/Poland
Ikonografia bogini-wojowniczki
we współczesnym malarstwie kobiet
w Indiach
  104.
mgr Malwina Krajewska
Toruń/Poland
Tibetan monasticism in exile - social
and cultural change
  105.
mgr Bartosz Płotka
Toruń/Poland
Buddyjskie korzenie myśli
antynatalistycznej
  106.
prof. Anna
Szczepańska-Dudziak
Szczecin/Poland
Działania dyplomacji ekonomicznej
Polski wobec Azerbejdżanu w latach
2005-2018
  107.
prof. Małgorzata Pietrasiak
Łódź/Poland
Polityka Rosji wobec ASEAN
  108.
mgr Paweł Bielecki
Bydgoszcz/Poland
Relacje polityczno-ekonomiczne
Korei Północnej z krajami Bliskiego
Wschodu
  109.
dr Ewa Salkiewicz-Munnerlyn
Warszawa/Poland
Prawa człowieka w systemie
azjatyckim
  110.
dr Mangal Kanti Chakma
Uttar Pradesh/India
The Doctrine of Budddhist Psychology
with the Introspection Activities
of Phenomenology
  111.
Romial Chakma
Shillong/India
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  112.
Rangabi Chakma
Tripura/India
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  113.
dr Bhikkhu Ven. Khemachara
Tripura/India
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  114.
Chandralal Chakma
Delhi/India
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  115.
Chakma Milton 
Khagrachari/Bangladesh
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  116.
mgr Piotr Andrzej Głogowski
Kraków/Poland
Aktywizacja zawodowa kobiet
w Japonii w kontekście wyzwań
demograficznych
  117.
mgr Michał Pozorski
Szczecin/Poland
Wojna rosyjsko-japońska - nieznany
obraz czyli o tym jak zwycięzcy piszą
historię
  118.
Chakma Manoj 
Khagrachari/Bangladesh
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  119.
Surovi Majumder
West Bangal/India
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  120.
Bijoy Barua
Chhattisgarh/India
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  121.
mgr Marcin Damek
Nankin/China
Internationalization of the memory
about the Nanjing Massacre
  122.
prof. Robert Kłaczyński
Kraków/Poland
Rosyjsko-chińskie relacje w ramach
sektora gazu ziemnego oraz ropy
naftowej.
Stan obecny, perspektywy
  123.
dr Monika Krukowska
Warszawa/Poland
China and Australia - an uneasy
friendship
  124.
mgr Michał Krzyżanowski
Lublin/Poland
„Manifest Nowego Konfucjanizmu”
a przemiany ideologiczne
we współczesnych Chinach
  125.
Chakma Jack Nilokumar 
Tripura/India
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  126.
Chakma Dhananjoy 
Tripura/India
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  127.
dr hab. Ryszard Stefański
Kielce/Poland
„Wartości uniwersalne” w kontekście
cywilizacyjnych relacji
Wschód-Zachód
  128.
Chakma Awpurantaw 
Assam/India
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  129.
Maria Sztuka
Warszawa/Poland
Chiny w dziennikach Józefa
Kowalewskiego
  130.
mgr Piotr Chodak
Bolszewo/Poland
Polski internet a Chiny na przykładzie
CHINY to LUBIĘ
  131.
prof. zw. Janusz Mariański
Lublin/Poland
Modernizacja społeczna a religia
(przypadek Azerbejdżanu)
  132.
prof. Piotr Kwiatkiewicz
Zielona Góra/Poland
Logistyka zaopatrzenia
energetycznego Gruzji
  133.
mgr Daria Ostrowska
Toruń/Poland
Social media w krajach azjatyckich
  134.
mgr Marcin Adamczyk
mgr Magdalena Debita
Wrocław/Poland
Zasada nieingerencji w sprawy
wewnętrzne innego kraju oraz jej
miejsce w polityce zagranicznej
Chińskiej Republiki Ludowej
  135.
mgr Sylwia Serwońska
Szczecin/Poland
Cyberbezpieczeństwo Chińskiej
Republiki Ludowej - wybrane aspekty
  136.
mgr Magdalena Debita
Wrocław/Poland
Medycznie wspomagana prokreacja
metodą in vitro w Japonii - wybrane
aspekty
  137.
mgr Michał Siekierka
Wrocław/Poland
Rosja i Ukraina w geopolitycznej
myśli Paula Rohrbach
  138.
Ambasador Krzysztof Szumski
Warszawa/Poland
Stanowisko Chin i innych państw Azji
Wschodniej wobec polityki Donalda
Trumpa w regionie
  139.
Salmon Newton Sangma
Dhaka/Bangladesh
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  140.
dr Maciej Szatkowski
Toruń/Poland
 
  141.
mgr Karolina Chojnacka
Toruń/Poland
 
  142.
Miłosz Kaszuba
Kraków/Poland
Wielki Smok na wyspie Złotego Lwa
- obecność Chin na Sri Lance
  143.
mgr Elżbieta Markowska
Toruń/Poland
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  144.
dr hab. Bartłomiej Toszek
Szczecin/Poland
Podobieństwa i różnice podstaw
ustrojowych autonomii wewnętrznej
chińskich specjalnych regionów
administracyjnych Hong Kong
i Macau
  145.
dr Stanisław Rakowicz
Toruń/Poland
udział w dyskusji/participate in the
discussion