Przedłużony termin

Przedłużony termin

W odpowiedzi na liczne prośby uczestników VII Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego o przedłużenie terminu nadsyłania tekstów pokonferencyjnych, organizatorzy wydarzenia informują, że na zgłoszenia czekać będą miesiąc dłużej, tj. do 31 stycznia 2021 roku.

Kongresowa promocja

Kongresowa promocja

W ramach VII Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego w studio TV Toruń odbyła się dyskusja poświęcona okresowi późnej starożytności, która ogniskowała się wokół promocji książki pt. „Ostatni wielki szach. Obraz Chosroesa II Parweza (591-628). króla Iranu, w Krótkiej kronice końca sasanidzkiego imperium i wczesnego islamu” autorstwa dra Tomasza Sińczaka.

Konsulowie na kongresie

Konsulowie na kongresie

Jedną z części VII Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego było spotkanie Konsulów Honorowych, którzy w ramach merytorycznej debaty opowiadali o funkcjonowaniu tej instytucji.

Publikacje pokonferencyjne

Publikacje pokonferencyjne

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że osoby, które uczestniczyły w VII Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim mają możliwość opublikowania tekstów pokonferencyjnych, które ukażą się w recenzowanych monografiach redagowanych.

List ambasadora

List ambasadora

Jednym z dyplomatów uczestniczących w VII Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim był pełniący od niedawna funkcję Ambasadora Kazachstanu w Polsce JE Alim Kirabayev,

Nasz Facebook Nasz Youtube