VI International Asian Congress we start for

0 Days 0 Hours 0 Minutes 0 Seconds

Participants

Below we present the list of the participants of the Congress.

Diplomats:

 1. Jacek Czaputowicz, Minister of Foreign Affairs Republic Poland
 2. H.E. Paweł Milewski, Head of Asia-Pacific Department MFA RP
 3. H.E. Sun Mira, Ambassador of the Republic of Korea to Poland
 4. H.E. Liu Guangyuan, Ambassador of the People's Republic of China to Poland
 5. H.E. Ri Geun, Ambassador of the Democratic People's Republic of Korea to Poland
 6. H.E. Hasan Hasanov, Ambassador of the Republic of Azerbaijan to Poland
 7. H.E. Vilayat Guliyev, Ambassador of the Republic of Azerbaijan to Hungary
 8. H.E. Sansanee Sahussarungsi, Ambassador of Kingdom of Thailand to Poland
 9. H.E. Vu Dang Dung, Ambassador of the Socialist Republic of Vietnam
 10. H.E. Bakhrom Babaev, Chargé d'affaires of the Republic of Uzbekistan to Poland
 11. Cai Lian, Cultural Affairs Counsellor at the Embassy of People's Republic of China to Poland
 12. Choe Hyeok Jae, Counsellor at the Embassy of Republic of Korea to Poland
 13. Kwon Ju Hyok, First Secretary of the Embassy of the Democratic People´s Republic Of Korea
 14. Zhang Ruoyu, Cultural Attaché of the Embassy of the People's Republic of China to Poland
 15. Jerzy Bańkowski, Honorary Consul of Lithuania in Toruń
 16. Stanisław Rakowicz, Honorary Consul of Peru in Toruń
 17. Aleksander Zlatkin, Honorary Consul of Poland in Bishkek
 18. H.E. Ikrom Nazarov, Former Ambassador Republic of Uzbekistan to Poland
 19. H.E. Jacek Kluczkowski, Former Ambassador RP to Ukraine, Kazakhstan and Kyrgyzstan
 20. H.E. Piotr Łukasiewicz, Former Ambassador RP to Afghanistan
 21. H.E. Przemysław Marzec, Former Ambassador RP to Peru, Bolivia and Ecuador
 22. H.E. Krzysztof Szumski, Former Ambassador RP to People's Republic of China
 23. H.E. Margita Lalić-Terzić, Minister Counsellor, Former Charge d'affaires of Serbia and Montenegro to Poland
 24. H.E. Stanisław Czesław Kozłowski, Minister Counselor, Former Ambassador RP to Singapore
 25. Mateusz Piątek, former Second Secretary of the Polish Embassy to People's Republic of China

Honorary Guests:

 1. Jarosław Gowin, Deputy Prime Minister of Poland, Minister of Science and Higher Education
 2. dr hab. Marek Rocki, Senator RP, Chairman of the Foreign Affairs and the European Union Committee
 3. dr Grzegorz Czelej, Senator RP, Chairman of the Polish-Chinese Parliamentary Group
 4. dr Piotr Zientarski, Senator RP, Vice-chairman of the Polish-Kazakh Parliamentary Group
 5. Mikołaj Bogdanowicz, Voivode of Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
 6. Piotr Całbecki, Marshal of Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
 7. Józef Ramlau, Vice-Voivode of Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
 8. Michał Zaleski, Mayor of Toruń
 9. Prof. Marcin Czyżniewski, President of Toruń City Council
 10. H.M. prof. Andrzej Tretyn, Rector of Nicolaus Copernicus University
 11. H..M. prof. Nurlana Alijewa, Rector of Baku Slavic University
 12. H.M. prof. Sadykov Kanat, Rector of Jusup Balasagyn Kyrgyz National University
 13. H.M. prof. Vladimir Nifadiyev, Rector of the Kyrgyzstan-Russian Slavic University
 14. H.M. prof. Imomzoda Muhammadyusuf Saidali, Rector of Tajik Nationa University
 15. prof. Sargsyan Gagik, Vice-Rector Russian-Armenian University
 16. prof. Evgeny Kozhokin, Vice-Rector Moscow State Institute of International Relations
 17. prof. Vasyl Marchuk, Vice-Rector of the National Carpathian University W. Stefanyka in Ivano-Frankivsk
 18. Prof. Rafig Nowruzow, Vice-Rector of Baku Slavic University
 19. Prof. Jafar Eywazli, Vice-Rector of Baku Slavic University
 20. Prof. Tadeusz Wallas, President of the Political Science Committee of the Polish Academy of Sciences (PAN)
 21. Prof. Iwona Hofman, President of the Polish Society of Social Communication
 22. Prof. Marian Edward Haliżak, President of the Society for International Studies
 23. Prof. Arkadiusz Żukowski, President of the Polish Society of Political Science
 24. Prof. Jacek Sobczak, President of the Polish Press Law Association
 25. Prof. Tomasz Iwiński, President of the Friendship Society Polish-Vietnam
 26. Prof. Igor Zhukowski, Director of the Russian Center for Science and Culture in Warsaw
 27. Jacek Rutkowski, Prezes Zarządu Multi-branch Enterprises MAT-BUD
 28. Prof. Bat-Erdene Batbayar, Chairman of Board of Nepko Publishing in Mongolia
 29. Weely Lee, CEO Gliese Culture & Media Co., Ltd.

Participants:

  Prelegent/Participiant Tytuł referatu/Paper title
1. dr Marceli Burdelski  (Kraków/Poland) Polityka UE wobec programu nuklearnego KRLD
2. mgr Rafał Ciastoń (Warszawa/Poland) Strategia antydostępowa. Nowe wyzwanie dla globalnej pozycji US Navy
3. prof. Tadeusz Bodio (Warszawa/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
4. mgr Iwona Nadolska-Bartosiak (Toruń/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
5. prof. Zbigniew Karpus (Toruń/Poland) udział w dyskusji - Moderator/participate in the discussion - Moderator
6. prof.  Sylwester Gardocki (Opole/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
7. dr Daniel Kawa (Włocławek/Poland) Polsko-azerbejdżańska współpraca wydawnicza
8. ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała (Lublin/Poland) Wielokulturowość i międzykulturowość w edukacji na płaszczyźnie wzajemnych wpływów Azji i reszty świata
9. dr Beata Mydłowska (Warszawa/Poland) Kształcenie i wychowanie młodego pokolenia w Indiach
10. mgr Norbert Obara (Lublin/Poland Zadusić Persje. Polityczno- ekonomiczne konsekwencje zerwania porozumienia JcPoa
11. dr Adam Olechowski  (Warszawa/Polska) Modernizacja Chińskich Sił Zbrojnych
12. prof. Renata Podgórzańska (Szczecin/Poland) Polityka ChRL wobec Bałkanów Zachodnich
13. mgr Paweł Paszak (Warszawa/Poland) Inevitable war, decline of the West or business as usual? Western narratives on China’s ascension to power
14. mgr Tomasz Sińczak (Toruń/Poland) Chosroes II Parwez (591-628) obraz irańskiego Króla królów w krótkiej kronice końca sasanidzkiego imperium i wczesnego islamu
15. prof. Jerzy Sielski (Częstochowa/Poland) Komunistyczna Partia Chin - wczoraj i dziś
16. prof. Janusz Mariański (Lublin/Poland) moderator - modernizacja społeczna a religia (cz.II)
17. mgr Natalia Gburzyńska (Toruń/Poland) Wizerunek Republiki Kazachstanu w polskich mediach internetowych
18. dr Ewa Cieślik
(Poznań/Poland)
Wybrane implikacje polityki gospodarczej chińskiej strategii OBOR dla krajów europy środkowo-wchodniej
19. prof. Jarosław Piątek (Szczecin/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
20. Tadeusz Rzepecki (Warszawa/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
21. prof. Sabina Grabowska (Rzeszów/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
22. prof. Radosław Grabowski (Rzeszów/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
23. prof. Maciej Szczurowski (Gdańsk/Poland)  
24. prof. Stanisław Sulowski (Warszawa/Poland)  
25. dr Karol Kościelniak (Poznań/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
26. mgr Agnieszka Labenz (Gdańsk/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
27. mgr Michał Zaremba (Łódź/Poland) Japońsko-indyjska współpraca w ramach inicjatywy korytarza wzrostu Azja-Afryka
28. mgr Katarzyna Amrozy (Toruń/Poland) Funkcjonowanie izraelskiej policji
29. prof. Grażyna Strnad (Poznań/Poland) Modaerator
30.  prof. Jerzy Boehlke (Toruń/Poland)  Moderator
31. Julia Jarkiewicz-Tretyn (Warszawa/Poland) Wprowadzenie do buddyzmu tybetańskiego
32. prof. Mariusz Wiatr
(Wrocław/Poland)
Morskie uwarunkowania rywalizacji Chin i USA
33. mgr Kamila Rezmer (Toruń/Poland) Autokefalia Ukrainy
34. dr Anna Michalak
(Łódź/Poland)
Wolność słowa w Republice Singapuru
35. mgr Anna Gryszkiewicz (Gdańsk/Poland)  
36. prof. Bogdan Szulc (Warszawa/Poland) Wieloaspektowość przywództwa w Azji
37. dr Marcin Kleinowski (Grudziądz/Poland)  Moderator
38. prof. Hassan Jamsheer (Łódź/Poland)  
39. dr Toghrul Allahmanlı (Łódź/Poland) Role of international economy and geoeconomic factors in economic relations between Poland and Azerbaijan Republics
40. Aleksandra Kobylańska (Warszawa/Poland) Tradycyjna dieta azjatycka w kontekście uwarunkowań pedagogiki społecznej
41. mgr Prasanjit Chakma
(New Delhi/India)
Human rights violation against Rohingya refugee women: A curse of Politics
42. dr hab. Bartłomiej Toszek (Szczecin/Poland) Brexit jako przesłanka powrotu Wielkiej Brytanii na rynki dalekowschodnie. Diamentowa era brytyjsko-chińskiej współpracy gospodarczej
43.  dr Stanisław Czesław Kozłowski (Warszawa/Poland) Partnerstwo transpacyficzne (TPP) z udziałem i bez udziału Stanów Zjednoczonych Ameryki - implikacje dla regionu Azji – Pacyfiku
44. dr Krzysztof Karolczak (Warszawa/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
45. mgr Bikram Chakma
(New Delhi/India)
Impact of Globalization in Current World
46. prof. Jakub Potulski (Gdańsk/Poland) udział w dyskusji - Moderator/participate in the discussion - Moderator
47. Amarjit Chakma (Aurangabad/India) udział w dyskusji/participate in the discussion
48. Liu Yehua
(Pekin/China)
International Publishing Cooperation China Renmin University Press
49. prof. Przemysław Osiewicz (Poznań/Polnad) The US-EU divide over Iran sanctions
50. mgr Mateusz Danielewski (Warszawa/Poland) Stosunki ZSRR z Republiką Korei podczas ,,zimnej wojny’’
51. mgr Yana Valchetskaya (Warszawa/Poland) Stosunki rosyjsko-kazachstańskie w kontekście integracji eurazjatyckiej
52. dr Krzysztof Kaczmarek (Koszalin/Poland) Polityka Federacji Rosyjskiej wobec ludów rdzennych zamieszkujących północną Syberię
53. prof. Agnieszka Skóra (Olsztyn/Poland) Administrative Courts in Asia. Their Own Road or Western Influences?
54. mgr Sharipa Nurzhanova (Almaty/Kazakhstan) Development of Digital Media in Kazakhstan
55. dr Iwona Grodź
(Poznań/Poland)
Artysta i muza... Zawieście czerwone latarnie Zhanga Yimou. Sytuacja kobiet w Chinach: kiedyś i dziś
56. mgr Olivier Harenda (Toruń/Poland) Clear Light of Day: National division and self-transfiguration according to Anita Desai
57. mgr Sony Chowduri
(New Delhi/India)
The Indian Society Impacted by The Buddhism
58. mgr Marta Jaroszewska (Bartoszyce/Poland) Analiza porównawcza systemów penitencjarnych w Polsce i Japonii
59. dr Robert Czulda
(Łódź/Poland)
Polityka bezpieczeństwa Islamskiej Republiki Iranu - wymiar wewnętrzny i międzynarodowy
60. mgr Andrzej Ostrowski (Droszków/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
61. mgr Kinga Sołowiej (Toruń/Poland) Współpraca wydawnicza między Polską a krajami azjatyckimi
62. dr Patrycja Spytek (Warszawa/Poland) Kultura jako przedmiot dyplomacji polskiej i rosyjskiej
63. dr Jerzy Rychlik (Warszawa/Poland)  
64. dr Monika Krukowska (Warszawa/Poland) Chiny i Republika Południowej Afryki: aspekty współpracy
65. prof. Iwan Parubczak (Lwów/Ukraine) udział w dyskusji - Moderator/participate in the discussion - Moderator
66. prof. Michał Strzelecki (Toruń/Poland) udział w dyskusji - Moderator /participate in the discussion - Moderator
67. prof. Antonina Kozyrska (Toruń/Poland)  
68. prof. Jacek Knopek (Toruń/Poland)  
69. prof. Joanna Marszałek-Kawa (Toruń/Poland) udział w dyskusji - Moderator /participate in the discussion - Moderator
70. prof. Bolesław Sprengel (Toruń/Poland) Przestępczość Azjatów w Polsce
71. dr Joanna Piechowiak-Lamparska (Toruń/Poland)  
72. dr Katarzyna Kącka (Toruń/Poland)  
73. Prof. Marcin Czyżniewski (Toruń/Poland)  
74. mgr Piotr Gadzinowski (Warszawa/Poland) udział w dyskusji - Moderator /participate in the discussion - Moderator
75. prof. Robert Jakimowicz (Kraków/Poland) Wyzwania i zagrożenia w stosunkach japońsko-chińskich w XXI wieku
76. dr Piotr Łukasiewicz (Warszawa/Poland) Afganistan - inwazja budowniczych państw
77. Bishwa Chakma (Noida/India) udział w dyskusji/participate in the discussion
78. mgr Agnieszka Lesiczka (Warszawa/Poland) Turkologia w Czechach i Słowacji
79. prof. Tadeusz Dmochowski (Gdańska/Poland) Rosyjska kultura polityczna
80. prof. Jacek Sobczak (Warszawa/Poland) Rosyjska cerkiew prawosławna wobec problemów autokefalii
81. dr Ksenia Kakareko (Warszawa/Poloand) Autorskie do przedmiotów kultu wobec kanonów religijnych
82. prof. Maria Gołda-Sobczak (Poznań/Poland) Wpływ cerkwi prawosławnej na popularyzację kultury i języka rosyjskiego w państwach Dalekiego Wschodu
83. Joanna Cendrowska (Warszawa/Poland) Koncepcja guanxi w chińskim biznesie
84. mgr Andrzej Woźniak (Lublin/Poland) Laogai-chiński sposób na resocjalizację więźniów poprzez pracę
85. mgr Mateusz Piątek (Warszawa/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
86. mgr Mieczysław Łapanowski (Warszawa/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
87. mgr Dominik Stawicki (Poznań/Poland) Rola muzyki w ideologii rosyjskiej cerkwi prawosławnej
88. dr Magdalena Lewicka (Toruń/Poland) Normatywne podstawy ochrony praw człowieka w świecie arabskim - Arabska Karta Praw Człowieka
89. mgr Regaun Prodip Roy (Nadia/India) Impact of Buddhism on Indian society
90. dr Łukasz Danel (Kraków/Poland) The Asian part of the Commonwealth - the problematic case of the Maldives
91. dr Bartosz Hordecki (Poznań/Poland) W stronę charakterystyki prawosławnej interpretacji swobody ekspresji
92. prof. Andrzej Gąsiorowski (Gdańsk/Poland) udział w dyskusji/participate in the discussion
93. mgr Piotr Andrzej Glogowski (Kraków/Poland) Polityka Australii wobec państw ASEAN
94. mgr Aleksandra Raba-Schulze (Szczecin/Poland) Równość płci, a status kobiet w Chinach
95. prof. Waldemar Kitler (Warszawa/Poland)  
96. prof. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (Warszawa/Poland)  
97. prof. Halina Świeboda (Warszawa/Poland)  
98. dr Agnieszka Brzostek (Warszawa/Poland)  
99. dr Katarzyna Badźmirowska-Masłowska (Warszawa/Poland)  
100. dr Monika Nowikowska (Warszawa/Poland)  
101. dr Filip Radoniewicz (Warszawa/Poland)  
102. dr Konrad Walczuk (Warszawa/Poland)  
103. dr Krzysztof Wąsowski (Warszawa/Poland)  
104. prof. Bogdan Chrzanowski (Gdańsk/Poland) Służby specjalne PRL i CIA podczas wojny w Wietnamie w latach 1966 (1967) - 1973
105. prof. Zdzisław W. Puślecki (Poznań/Poland) Unia Europejska a Nowy Jedwabny Szlak

 

Organisators

Towarzystwo Azji i Pacyfiku Fundacja Mojsiewicza Centrum Badań Wschodnich Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Wspierania Biznesu Urząd Miasta Torunia UMK

Partners

Wydawnictwo Adam Marszałek Województwo Kujawsko-Pomorskie BB komplet cbw Miasto Toruń IPSA csw MSZ MAT BUD
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego PNTP Toruń Gardocki Royalindair Gromada

Tv Toruń Tylko Toruń Poza Toruń Poza Bydgoszcz Echo Świdwina

Honorary patronage

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Prezyden Miasta Torunia Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego